در مناظر زیبای قبرس شمالی، امنیت و رفاه در اولویت قرار دارند. چه یک ساکن، یک توریست، یا شخصی که قصد دارد قبرس شمالی را خانه خود قرار دهد، بسیار مهم است که از شماره های اضطراری که می توانند در مواقع ضروری کمک فوری ارائه دهند، آگاه باشید.

شماره های ضروری اضطراری در قبرس شمالی: آماده باشید

شماره های اضطراری عمومی

 • پلیس: برای کمک فوری پلیس با شماره 155 تماس بگیرید. نیروی پلیس در قبرس شمالی به خوبی آموزش دیده و پاسخگو است و امنیت ساکنان و بازدیدکنندگان خود را تضمین می کند.

 • سازمان آتش نشانی: در مواقع اضطراری آتش سوزی، 199 را شماره گیری کنید. سازمان آتش نشانی برای رسیدگی موثر به شرایط مختلف آتش سوزی مجهز است.

 • آتش سوزی جنگل: برای آتش سوزی جنگل ها، تعداد اختصاص داده شده 177 است. با توجه به مناظر سرسبز منطقه، این عدد برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی در مقیاس بزرگ حیاتی است.

 • اورژانس بیمارستان: برای فوریت های پزشکی، 112 را شماره گیری کنید. قبرس شمالی دارای چندین بیمارستان مجهز است که آماده ارائه خدمات پزشکی هستند.

شماره های اضطراری محلی در Girne

 • پلیس: (0392) 815 20 14
 • بیمارستان: (0392) 815 22 66
 • خطای برق: (0392) 815 22 23
 • شهرداری گیرنه: (0392) 815 21 18

پلیس شهر و شماره بیمارستان

 • پلیس لفکوزا/ نیکوزیا: 2283311

 • پلیس ماگوسا/فاماگوستا: 336 5310

 • گیرنه/ پلیس گیرنه: 815 2125

 • پلیس گوزلیورت/مورفو: 714 2200

 • لفکوشا/ بیمارستان نیکوزیا: 228 5441

 • ماگوسا/ بیمارستان فاماگوستا: 366 5328

 • گیرنه/ بیمارستان گیرنه: 815 2266

 • بیمارستان گوزلیورت/مورفو: 714 2125

شماره های شهر آتش نشانی

 • لفکوشا/ نیکوزیا: 227 1259
 • ماگوسا/فاماگوستا: 366 5389
 • گیرنه/گیرنه: 815 2111
 • گوزلیورت/مورفو: 714 2200

شرایط اضطراری غیرقابل پیش بینی هستند، اما آمادگی می تواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. با نگه داشتن این شماره‌ها، مطمئن می‌شوید که بدون توجه به اینکه در کجای قبرس شمالی هستید، فقط یک تماس است. خواه اورژانس پزشکی، آتش سوزی یا نیاز به کمک پلیس باشد، این اعداد تضمین می کنند که در مواقع بحران هرگز تنها نخواهید بود.