قبرس شمالی، منطقه ای که به دلیل تاریخ غنی و فرهنگ متنوع خود شناخته شده است، عمدتاً محل زندگی ترک های قبرس است. چشم انداز مذهبی قبرس شمالی با ترکیبی از باورهای سنتی و شیوه های معاصر مشخص می شود.

قبرس شمالی: جایی که سنت در دین با مدرنیته روبرو می شود

مسلمانان اهل سنت: ایمان غالب

اکثریت ترک‌های قبرس، تقریباً 98%، مسلمان سنی هستند. این شاخه از اسلام گسترده ترین شاخه در جهان است و پیروان آن در قبرس شمالی اصول اصلی دین را رعایت می کنند. با این حال، درصد کمی از جمعیت نیز به عنوان مسلمانان احمدیه معرفی می شوند، جنبشی که در اواخر قرن نوزدهم در هند آغاز شد.

سکولاریسم و شیوه های مدرن

در حالی که اسلام دین غالب است، توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از ترک‌های قبرس سبک زندگی سکولار دارند. این سکولاریسم در ابعاد مختلف زندگی روزمره مشهود است. به عنوان مثال، مصرف الکل در جامعه رایج است، و یافتن بارها، بارها و رستوران‌هایی که انواع نوشیدنی‌های الکلی را سرو می‌کنند، غیرعادی نیست. علاوه بر این، بیشتر زنان ترک قبرس روسری سنتی اسلامی را بر سر نمی‌گذارند که نشان دهنده ترکیب ارزش‌های سنتی و مدرن است.

نقش دین در جامعه

با وجود تمایلات سکولار، مذهب هنوز نقش مهمی در زندگی بسیاری از ترک‌های قبرس دارد. اعیاد مهم اسلامی مانند عید فطر (به نشانه پایان ماه مبارک رمضان) و عید قربان (عید قربانی) با شور و شوق برگزار می شود. مساجد، عبادتگاه مسلمانان، در سرتاسر قبرس شمالی پراکنده هستند و صدای اذان در بسیاری از شهرها و روستاها صدایی آشناست.

قبرس شمالی ترکیبی منحصر به فرد از اعمال مذهبی سنتی و سکولاریسم مدرن را ارائه می دهد. در حالی که اکثریت جمعیت خود را مسلمان می دانند، رویکرد به دین با تعادل بین ایمان و زندگی معاصر مشخص می شود. برای بازدیدکنندگان و ساکنان جدید، درک این ترکیب بینش عمیق تری از بافت فرهنگی قبرس شمالی فراهم می کند.