Historia Cypru Północnego to wciągająca opowieść o najazdach, imperiach i mieszaniu się kultur. Ta śródziemnomorska wyspa była świadkiem powstania i upadku wielu cywilizacji, z których każda pozostawiła niezatarty ślad w jej krajobrazie i ludziach.

Bogaty gobelin Cypru Północnego: przegląd historyczny

Świt cywilizacji

Najwcześniejsze ślady działalności człowieka na Cyprze datowane są na około 8500–8000 lat p.n.e., kiedy to tereny przemierzali łowcy-zbieracze. Pierwsi osadnicy, znani jako Chirokitowie, osiedlili się między 7 000 a 5 300 rokiem p.n.e. Następnie wyspa przeszła w epokę chalkolitu lub miedzi około 4000–2500 p.n.e., charakteryzującą się wytwarzaniem kamiennych wisiorków z krucyfiksami.

Epoka brązu do epoki hellenistycznej

Cypryjska epoka brązu, obejmująca lata 2700–1050 p.n.e., była świadkiem wprowadzenia bydła, koni i charakterystycznego stylu garncarstwa. Późną epokę brązu charakteryzowały wykształcone miasta-państwa, takie jak Enkomi-Alasia i Kition. Wyspa znalazła się wówczas pod wpływem różnych imperiów, w tym Hetytów, Egipcjan i Persów. Okres hellenistyczny, trwający od 333 do 58 roku p.n.e., rozpoczął się wraz z ustanowieniem przez spadkobierców Aleksandra Wielkiego panowania nad Cyprem.

Od panowania rzymskiego do bizantyjskiego

Od 58 r. p.n.e. do 395 r. n.e. Cesarstwo Rzymskie przyniosło Cyprowi długi okres dobrobytu. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego Cypr stał się częścią Cesarstwa Bizantyjskiego. Epoka ta, trwająca od 395 do 649 r., była świadkiem przejścia wyspy z pogaństwa na prawosławie.

Intrygi średniowieczne

Kolejne stulecia były burzliwe, a Cypr znalazł się pomiędzy imperiami bizantyjskim i islamskim. Wyspa powróciła pod kontrolę Bizancjum w latach 965 – 1191. Jednak pod koniec XII wieku Ryszard I, król angielski i templariusze, sprawowali na krótko władzę nad Cyprem. Następnie w latach 1192–1489 władzę przejęła frankońska dynastia Lusignan, po której nastąpiła dominacja Wenecji aż do 1570 r.

Osmańskiego do epoki brytyjskiej

Imperium Osmańskie zaanektowało Cypr w 1571 r., co zapoczątkowało panowanie trwające cztery stulecia. W 1878 roku w ramach sojuszu obronnego administracja Cypru została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. W 1925 roku wyspa oficjalnie stała się kolonią Korony Brytyjskiej.

Nowoczesne czasy

Wiek XX był dla Cypru okresem znaczących zmian politycznych. W 1960 r. społeczność Turków i Greków cypryjskich założyła Republikę Cypryjską. Jednak konflikty między społecznościami w 1963 r. doprowadziły do upadku rządów konstytucyjnych. Zamach stanu w 1974 r. przeprowadzony przez greckich oficerów armii dążących do unii z Grecją spowodował turecką interwencję wojskową. Interwencja ta doprowadziła do podziału wyspy na turecko-cypryjską północ i grecko-cypryjskie południe. W 1983 roku powstała Turecka Republika Cypru Północnego.

Na przełomie wieków podejmowano próby zjednoczenia, a dialogi i negocjacje toczyły się w latach 2002–2003. W 2003 roku, po 30 latach, otwarto granice między Północą a Południem. Rok 2004 był rokiem kluczowym, kiedy to odbyły się dwa referenda w sprawie zjednoczenia wyspy w ramach planu Annana ONZ. Podczas gdy Turcy cypryjscy zaakceptowali plan, Grecy cypryjscy go odrzucili. W rezultacie jedynie grecko-cypryjski Cypr Południowy został członkiem UE.

Historia Cypru Północnego jest świadectwem jego odporności i zdolności adaptacyjnych. Pomimo wyzwań wyspa pozostaje latarnią morską dziedzictwa kulturowego i znaczenia historycznego w regionie Morza Śródziemnego.