Историята на Северен Кипър е завладяваща история за нашествия, империи и културно сливане. Този средиземноморски остров е бил свидетел на възхода и падението на множество цивилизации, всяка от които е оставила незаличима следа върху пейзажа и хората.

Богатите гоблени на Северен Кипър: Исторически преглед

Зората на цивилизацията

Най-ранните следи от човешка дейност в Кипър датират от около 8 500 – 8 000 г. пр. н. е., като ловци-събирачи обикалят неговите терени. Първите заселници, известни като хирокитианците, се установяват между 7 000 – 5 300 г. пр.н.е. След това островът преминава в халколита или медната епоха около 4 000 – 2 500 г. пр. н. е., белязан от изработването на висулки с каменни разпятия.

Бронзовата епоха до елинистическата епоха

Кипърската бронзова епоха, обхващаща 2700 – 1050 г. пр. н. е., е видяла въвеждането на говеда, коне и отличителен стил на керамика. Късната бронзова епоха се характеризира с грамотни градове-държави като Енкоми-Алазия и Китион. След това островът попада под влиянието на различни империи, включително хетите, египтяните и персите. Елинистическият период, от 333 – 58 г. пр. н. е., започва с наследниците на Александър Велики, установяващи своето господство над Кипър.

Римско до византийско управление

От 58 г. пр. н. е. до 395 г. сл. н. е. Римската империя донася продължителен период на просперитет на Кипър. След разделянето на Римската империя Кипър става част от Византийската империя. Тази епоха, продължаваща от 395 – 649 г. сл. н. е., е видяла обръщането на острова от езичество към православно християнство.

Средновековни интриги

Следващите векове бяха бурни, като Кипър беше хванат между Византийската и Ислямската империя. Островът се връща под византийски контрол от 965 до 1191 г. Но в края на 12 век Ричард I от Англия и рицарите тамплиери управляват за кратко Кипър. Франкската династия Лузинян след това поема управлението от 1192 до 1489 г., последвано от венецианско господство до 1570 г.

От османска до британска ера

Османската империя анексира Кипър през 1571 г., отбелязвайки началото на четиривековно управление. През 1878 г., като част от отбранителен съюз, администрацията на Кипър преминава към Великобритания. Островът официално става колония на Британската корона през 1925 г.

Модерни времена

20-ти век е период на значителни политически промени за Кипър. През 1960 г. Република Кипър е основана от кипърските турски и гръцки общности. Въпреки това, междуобщностните борби през 1963 г. доведоха до колапса на конституционното правило. Държавният преврат през 1974 г. от офицери от гръцката армия, целящи обединение с Гърция, доведе до турска военна намеса. Тази намеса доведе до разделянето на острова на турско-кипърски север и гръцко-кипърски юг. През 1983 г. е създадена Турската република Северен Кипър.

Краят на века видя опити за обединение, като диалози и преговори се водят между 2002-3. През 2003 г., след 30 години, се отвориха границите между Севера и Юга. 2004 г. беше ключова година с два референдума за обединяването на острова съгласно плана на Анан на ООН. Докато кипърските турци приеха плана, кипърските гърци го отхвърлиха. Следователно само гръцко-кипърският Южен Кипър стана член на ЕС.

Историята на Северен Кипър е свидетелство за неговата устойчивост и адаптивност. Въпреки предизвикателствата, островът остава фар на културно наследство и историческо значение в Средиземно море.