Historie Severního Kypru je strhujícím příběhem o invazích, impériích a kulturním sloučení. Tento středomořský ostrov byl svědkem vzestupu a pádu mnoha civilizací, z nichž každá zanechala nesmazatelnou stopu v jeho krajině a lidech.

Bohatá tapisérie Severního Kypru: Historický přehled

Úsvit civilizace

Nejstarší stopy lidské činnosti na Kypru pocházejí z doby kolem 8 500 – 8 000 př. n. l., kdy se jeho terény proháněli lovci a sběrači. První osadníci, známí jako Khirokitians, se usadili mezi 7 000 – 5 300 před naším letopočtem. Ostrov pak přešel do doby chalkolitické nebo měděné kolem roku 4 000 – 2 500 př. n. l., která se vyznačovala výrobou přívěsků z kamenných krucifixů.

Doba bronzová až helénistická éra

Kyperská doba bronzová, která trvala od 2 700 do 1 050 př. n. l., byla svědkem zavedení dobytka, koní a výrazného stylu keramiky. Pozdní doba bronzová byla charakterizována gramotnými městskými státy jako Enkomi-Alasia a Kition. Ostrov se poté dostal pod vliv různých říší, včetně Chetitů, Egypťanů a Peršanů. Helenistické období od 333 – 58 př. n. l. začalo dědici Alexandra Velikého založením své nadvlády nad Kyprem.

Římská až byzantská nadvláda

Od roku 58 př.nl do roku 395 našeho letopočtu přinesla Římská říše Kypru prodloužené období prosperity. Po rozdělení Římské říše se Kypr stal součástí Byzantské říše. Tato éra, trvající od 395 – 649 n. l., zažila přeměnu ostrova z pohanství na ortodoxní křesťanství.

Středověké intriky

Následující staletí byla bouřlivá, Kypr se ocitl mezi Byzantskou a islámskou říší. Ostrov se vrátil pod byzantskou kontrolu v letech 965 – 1191. Na konci 12. století však Kypru krátce vládl Richard I. Anglický a templáři. V letech 1192 – 1489 pak nastoupila franská dynastie Lusignan a do roku 1570 následovala benátská nadvláda.

Osmanská do britské éry

Osmanská říše anektovala Kypr v roce 1571, což znamenalo začátek čtyř století trvající vlády. V roce 1878 jako součást obranné aliance přešla správa Kypru do Británie. Ostrov se oficiálně stal britskou korunní kolonií v roce 1925.

Moderní doba

20. století bylo pro Kypr obdobím významných politických změn. V roce 1960 byla Kyperská republika založena tureckou a řeckokyperskou komunitou. Mezikomunální spory v roce 1963 však vedly ke kolapsu ústavního řádu. Státní převrat v roce 1974 ze strany důstojníků řecké armády usilující o spojení s Řeckem vyústil v tureckou vojenskou intervenci. Tento zásah vedl k rozdělení ostrova na turecko-kyperský sever a řecko-kyperský jih. V roce 1983 byla založena Turecká republika Severní Kypr.

Na přelomu století došlo k pokusům o sjednocení, mezi lety 2002-3 probíhaly dialogy a jednání. V roce 2003 se po 30 letech otevřely hranice mezi severem a jihem. Rok 2004 byl stěžejním rokem, kdy se konala dvě referenda o sjednocení ostrova v rámci Annanova plánu OSN. Zatímco kyperští Turci plán přijali, kyperští Řekové jej odmítli. Členem EU se tak stal pouze řecko-kyperský jižní Kypr.

Historie Severního Kypru je důkazem jeho odolnosti a přizpůsobivosti. Navzdory výzvám zůstává ostrov ve Středomoří majákem kulturního dědictví a historického významu.