تاریخ قبرس شمالی داستانی جذاب از تهاجمات، امپراتوری ها و ادغام فرهنگی است. این جزیره مدیترانه ای شاهد ظهور و سقوط تمدن های متعددی بوده است که هر کدام اثری پاک نشدنی بر مناظر و مردمان خود بر جای گذاشته اند.

ملیله غنی قبرس شمالی: مروری تاریخی

طلوع تمدن

اولین آثار فعالیت انسانی در قبرس به حدود 8500 تا 8000 سال قبل از میلاد برمی گردد و شکارچیان-گردآورنده در زمین های آن پرسه می زنند. اولین مهاجران، معروف به Khirokitians، بین 7000 تا 5300 قبل از میلاد خود را تأسیس کردند. سپس این جزیره در حدود 4000 تا 2500 قبل از میلاد به عصر کالکولیتیک یا مس تبدیل شد که با ساخت آویزهای صلیب سنگی مشخص شد.

عصر برنز تا عصر هلنیستی

عصر برنز قبرس، از 2700 تا 1050 قبل از میلاد، شاهد معرفی گاو، اسب و سبک متمایز سفال بود. عصر مفرغ متأخر توسط دولت شهرهای باسوادی مانند Enkomi-Alasia و Kition مشخص می شد. سپس این جزیره تحت تأثیر امپراتوری های مختلف از جمله هیتی ها، مصری ها و ایرانی ها قرار گرفت. دوره هلنیستی، از 333 تا 58 قبل از میلاد، با وارثان اسکندر مقدونی شروع شد که سلطه خود را بر قبرس تثبیت کردند.

حکومت روم به بیزانس

از سال 58 قبل از میلاد تا 395 پس از میلاد، امپراتوری روم دوره طولانی رونق را برای قبرس به ارمغان آورد. پس از تقسیم امپراتوری روم، قبرس بخشی از امپراتوری بیزانس شد. این دوره، که از سال 395 تا 649 بعد از میلاد به طول انجامید، شاهد تبدیل جزیره از بت پرستی به مسیحیت ارتدکس بود.

دسیسه های قرون وسطایی

قرون بعدی پر فراز و نشیب بود و قبرس بین امپراتوری بیزانس و اسلامی گرفتار شد. این جزیره از سال 965 تا 1191 به کنترل بیزانس بازگشت. با این حال، در پایان قرن دوازدهم، ریچارد اول انگلستان و شوالیه‌های معبد برای مدت کوتاهی بر قبرس حکومت کردند. پس از آن سلسله لوزیگنان فرانک از سال 1192 تا 1489 قدرت را در دست گرفت و به دنبال آن تا سال 1570 سلطه ونیزی ها ادامه یافت.

دوران عثمانی تا بریتانیا

امپراتوری عثمانی قبرس را در سال 1571 ضمیمه کرد و آغاز یک حکومت چهار قرنی بود. در سال 1878، به عنوان بخشی از یک اتحاد دفاعی، اداره قبرس به بریتانیا منتقل شد. این جزیره به طور رسمی در سال 1925 به مستعمره تاج بریتانیا تبدیل شد.

دوران مدرن

قرن بیستم دوره تغییرات سیاسی قابل توجهی برای قبرس بود. در سال 1960، جمهوری قبرس توسط جوامع ترک و یونانی قبرس تأسیس شد. با این حال، درگیری های بین جوامع در سال 1963 منجر به فروپاشی قانون اساسی شد. یک کودتا در سال 1974 توسط افسران ارتش یونان با هدف اتحاد با یونان منجر به مداخله نظامی ترکیه شد. این مداخله منجر به تقسیم جزیره به قبرس ترکی شمالی و یونانی قبرس جنوبی شد. در سال 1983 جمهوری ترک قبرس شمالی تأسیس شد.

در آغاز قرن، تلاش‌هایی برای اتحاد، با گفت‌وگوها و مذاکرات بین سال‌های 2002-2003 انجام شد. در سال 2003، پس از 30 سال، مرزهای بین شمال و جنوب باز شد. سال 2004، با دو رفراندوم در مورد اتحاد جزیره تحت برنامه عنان سازمان ملل، سال مهمی بود. در حالی که ترک‌های قبرسی این طرح را پذیرفتند، یونانی‌های قبرسی آن را رد کردند. در نتیجه، تنها قبرس جنوبی یونانی-قبرسی به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.

تاریخ قبرس شمالی گواهی بر انعطاف پذیری و سازگاری آن است. با وجود چالش‌ها، این جزیره همچنان به عنوان چراغی از میراث فرهنگی و اهمیت تاریخی در مدیترانه باقی مانده است.