Pokyny pro víza pro Severní KyprPro vstup nebo výstup ze Severního Kypru musí jednotlivci použít určená vstupní a výstupní místa a předložit legitimní pas nebo cestovní doklad.

Pravidla pro víza a povolení k pobytu pro SEVERNÍ KYPR, platná od 23. října 2019 podle článku 20 a kapitoly 105 zákona o přistěhovalectví a cizincích, upravují vstup, pobyt a výstup mezinárodních návštěvníků.

KLÍČOVÉ PODROBNOSTI

Pro občany Turecké republiky cestující do TRNC:

 • Nutný je buď platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Pro občany Evropské unie:

 • Povinný je autentický pas EU nebo občanský průkaz.

Pro občany z jiných zemí:

 • Nezbytností je legitimní cestovní pas.

Pro ty, kteří přijíždějí z jižního Kypru, platí vízová pravidla.

DŮLEŽITÉ: Občané ze Syrské arabské republiky, Nigérie a Arménie musí před cestou osobně navštívit zastoupení TRNC v zámoří, aby si zajistili vízum.

RADY K ŽÁDOSTÍ O VÍZU:

Je vhodné podat žádost o vízum minimálně měsíc před plánovaným datem cesty. Vzdělávací víza se v jednotlivých zemích liší, ale vyřízení víz může trvat 2–3 měsíce i déle. Při podání žádosti se ujistěte, že váš pas má platnost alespoň 6 měsíců.

Po příjezdu do TRNC by cizinci měli mít:

 • Aktuální pas
 • 85 GBP nebo její ekvivalent za každý den pobytu
 • Zpáteční jízdenka
 • Potvrzená rezervace hotelu
 • Pro rodinné návštěvy podrobný zvací dopis
 • Pro akademické účely oficiální akceptační dopis univerzity
 • Pro služební cesty oficiální firemní pozvánka z TRNC

POZNÁMKA: Na vstupních bodech může důstojník imigrační policie TRNC udělit až 90 dní pobytu, pokud je spokojen s poskytnutými odpověďmi. Ti, kteří chtějí zůstat po této době, musí požádat o prodloužení na imigračním oddělení před vypršením platnosti víza. Překročení doby pobytu bez prodloužení bude mít za následek „pokutu za vízum“ při odjezdu, splatnou při opětovném vstupu.

Rada ministrů určuje, kteří státní příslušníci zemí mimo EU potřebují předpříletové vízum na Severní Kypr. Občané Arménie, Nigérie a Sýrie musí získat vízum od zastoupení Severního Kypru uvedením účelu své návštěvy.

Ostatní státní příslušníci zemí mimo EU mohou na vstupních místech obdržet až 90denní vízum, pokud splní podmínky nařízení a prokáží svůj úmysl odjet ve stanovené době.

Maximální doba trvání udělená na vstupních místech Severního Kypru je 90 dní v rámci 180denního rámce.

Osoby s legálním pobytem nebo výjimkou podle článku 12 vízum nepotřebují. Imigrační úředník na vstupních bodech má na uvážení povolení vstupu a může si vyžádat další dokumentaci.

OVĚŘTE SI PLATNOST SVÉHO CESTU

Nařízení o vízech a povoleních k pobytu, účinné od 23. října 2019, nařizuje občanům ze zemí se zastoupením na Severním Kypru a občanům EU mít cestovní pas s platností minimálně 2 měsíce. U ostatních by to mělo být 6 měsíců.

KATEGORIE VÍZ NA SEVERNÍM KYPRU

TURISTICKÉ VÍZUM:

 • Až 30 dní pro turisty ubytované v hotelech nebo pronajatých ubytováních. S dokladem o předplaceném ubytování se to může prodloužit až na 90 dní.
 • Až 60 dní pro rodinné nebo příbuzné návštěvy.
 • Až 90 dní pro oficiální účely, obchodní jednání, akce, zdravotní turistiku atd.

ŠKOLENÍ A VÝMĚNNÉ VÍZA:

 • Až 90 dní na stáže, kurzy, výměnné programy a další školení s příslušnou dokumentací.

ZAMĚSTNANECKÉ VÍZUM:

 • 30 dní pro osoby s předběžným povolením podle zákona o povolení k práci pro cizince. Ti ze zemí bez zastoupení na Severním Kypru potřebují pas s platností minimálně 2 roky.

OBCHODNÍ INICIATIVNÍ VÍZUM:

 • 30 dní pro ty, kteří mají v úmyslu začít podnikat, pokud mají potřebné finanční prostředky.

POBYTOVÉ VÍZUM: Různé typy podle účelu, jako je rodinné bydliště, vlastnictví nemovitosti, studentské bydliště, soudní/administrativní účely, výzkum a absolventi vysokých škol.

PŘEHLED DOBY DOBY VÍZA

TURISTIKA: 30 dní (až 90 s placenou hotelovou rezervací)
RODINNÁ NÁVŠTĚVA: Až 60 dní
OFICIÁLNÍ A OBCHODNÍ AKCE: Až 90 dní
ŠKOLENÍ A VÝMĚNA: Až 90 dní
ZAMĚSTNANOST: 30 dní
ZAHÁJENÍ OBCHODU: 30 dní
POBYT: Až 90 dní.